16 sự kiện thiên văn nổi bật năm 2016

   Lần đầu tới đây?
Bạn hãy đọc Hướng dẫn sử dụng Lịch thiên văn Ftvh trước khi bắt đầu nhé.