2016‎ > ‎

Tháng 1 năm 2016

Đây là phiên bản đơn giản dành cho điện thoại. Xem phiên bản lịch tháng đầy đủ.
Số in đậm là ngày dương lịch. Số trong ngoặc là ngày âm lịch.

<< Tháng 12/2015        |        Tháng 2 (m) >>


17
(8)
Trăng thượng huyền

18 (9) 

19 (10) 


21 (12)

22 (13)


24 (15)

25 (16)

26 (17) 

27 (18)


29 (20) 

30 (21) 

31 (22)
• Quan sát tốt M44