2016‎ > ‎

Tháng 2 năm 2016

Đây là phiên bản đơn giản dành cho điện thoại. Xem phiên bản lịch tháng đầy đủ.
Số in đậm là ngày dương lịch. Số trong ngoặc là ngày âm lịch.

<< Tháng 1 (m)        |        Tháng 3 (m) >>
 1 (23/12 - T)
 • Trăng hạ huyền
   Giao hội giữa Mặt Trăng và Hỏa Tinh 

 2 (24)

 3 (25) 

 4 (26)

 5 (27)

 6 (28) 

 7 (29)

 8 (1/1 - Đ)
 • Tết Nguyên Đán
 • Trăng mới 

 9 (2) 

 10 (3)

 11 (4)

 12 (5)

 13 (6) 

 14 (7) 

 
 15 (8)

 16 (9) 

 17 (10) 

 18 (11) 

 19 (12) 

 20 (13) 

 21 (14)

 22 (15)

 23 (16) 
 Trăng tròn

 24 (17)

 25 (18) 

 26 (19) 

 27 (20)
 28 (21)

 29 (22)