2016‎ > ‎Tháng 4 năm 2016‎ > ‎

4/4/2016. Quan sát tốt NGC 4755

Cụm sao mở Rương châu báu, hay Cụm Crucis, hay NGC 4755 trong chòm sao Crux (Thập tự phương Nam) sẽ vào thời điểm tốt để bạn quan sát vào tối nay. Nó sẽ lên cao nhất trên bầu trời vào nửa đêm.

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
NGC 4755 sẽ mọc lên bầu trời từ 10:57 tối ở chân trời hướng nam. Nó lên cao nhất trên bầu trời vào lúc 11:54 khuya, cao 19° so với chân trời hướng nam. Nó sẽ lặn đi từ 0:55 sáng hôm sau ở chân trời hướng nam.

Với độ sáng +4,2. NGC 4755 thì có thể quan sát bằng mắt thường dù khá khó khăn, nhưng khi bạn quan sát ở những nơi tối, bạn có thể quan sát qua ống dòm hoặc kính thiên văn để thấy rõ hơn.


Bạn muốn để lại một bình luận ? Mời bạn vui lòng viết bình luận tại đây.


Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ