2016‎ > ‎Tháng 6 năm 2016‎ > ‎

2/6/2016. Quan sát tốt M12

Cụm sao mở M12 (NGC 6218) trong chòm sao Ophiuchus (Người giữ rắn) sẽ vào thời điểm tốt để bạn quan sát vào tối nay. Nó sẽ lên cao nhất trên bầu trời vào nửa đêm.

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
M12 sẽ mọc lên bầu trời từ 7:31 tối ở chân trời hướng đông. Nó lên cao nhất trên bầu trời vào lúc 11:55 khuya, cao 77° so với chân trời hướng nam. Nó sẽ lặn đi từ 4:23 sáng hôm sau ở chân trời hướng tây.

Với độ sáng +6,6. M12 thì mờ nhạt và bạn không quan sát bằng mắt thường được, nó có thể quan sát được qua ống dòm hoặc kính thiên văn cỡ nhỏ.Bạn muốn để lại một bình luận ? Mời bạn vui lòng viết bình luận tại đây.


Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ