2016‎ > ‎Tháng 6 năm 2016‎ > ‎

15/6/2016. Quan sát tốt NGC 6388

Cụm sao mở NGC 6388 trong chòm sao Scorpius (Bò cạp) sẽ vào thời điểm tốt để bạn quan sát vào tối nay. Nó sẽ lên cao nhất trên bầu trời vào nửa đêm.

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
NGC 6388 sẽ mọc lên bầu trời từ 9:10 tối ở chân trời hướng đông nam. Nó lên cao nhất trên bầu trời vào lúc 11:53 khuya, cao 34° so với chân trời hướng nam. Nó sẽ lặn đi từ 2:39 sáng hôm sau ở chân trời hướng tây nam.

Với độ sáng +6,9. NGC 6388 thì mờ nhạt và bạn không quan sát bằng mắt thường được, nó có thể quan sát được qua ống dòm hoặc kính thiên văn cỡ nhỏ.


Bạn muốn để lại một bình luận ? Mời bạn vui lòng viết bình luận tại đây.


Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ