2016‎ > ‎Tháng 7 năm 2016‎ > ‎

4/7/2016. Trái Đất tới điểm viễn nhật

Hành tinh của chúng ta sẽ đạt điểm viễn nhật - tức là điểm xa với Mặt Trời nhất trong năm vào ngày hôm nay, 4/7. Từ viễn nhật trong tiếng Anh là "aphelion", từ này là tiếng Hy Lạp với ap là gần và helion là Mặt Trời. Trái Đất sẽ đạt điểm viễn nhật vào lúc 11:25 khuya ngày 4/7/2016, lúc này Trái Đất cách xa Mặt Trời 1,02 AU, tức khoảng 152,6 triệu cây số.

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
Trái Đất của chúng ta sẽ đạt điểm viễn nhật hằng năm vào đầu tháng 7 - lúc này đang là mùa hè ở bắc bán cầu và đạt điểm cận nhật vào đầu tháng 1 - lúc này đang là mùa đông ở bắc bán cầu. Tại sao Trái Đất đến xa Mặt Trời mà ở bắc bán cầu lại là mùa hè ? Rõ ràng khoảng cách xa gần của Trái Đất không phải là yếu tố quyết định các mùa trên Trái Đất. Các mùa được tạo ra là do trục nghiêng của Trái Đất, vào mùa đông thì bắc bán cầu nghiêng xa về phía Mặt Trời nên lượng ánh sáng và độ ấm từ Mặt Trời sẽ ít hơn so với nam bán cầu. Ngày nghiêng tối đa là vào ngày hạ chíđông chí.

Mặc dù không liên quan đến các mùa, nhưng điểm viễn nhật và điểm cận nhật ảnh hưởng đến độ dài của các mùa. Khi Trái Đất đến điểm viễn nhật - tức là bây giờ - thì Trái Đất đang di chuyển chậm nhất trong quỹ đạo xung quanh Mặt Trời. Vì vậy mùa hè ở bắc bán cầu (tức là mùa đông ở nam bán cầu) là mùa dài nhất.


Bạn muốn để lại một bình luận ? Mời bạn vui lòng viết bình luận tại đây.


Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ