2016‎ > ‎Tháng 9 năm 2016‎ > ‎

1/9/2016. Ngày này có 2 sự kiện

Ngày này có 2 sự kiện, đó là :
  Nhật thực hình khuyên (Không quan sát được ở Việt Nam)

Bạn có thêm sự kiện nào khác của ngày này không ? Nếu có, mời bạn vào trang này để gởi bài nhé. Cảm ơn bạn.
Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ

Bạn muốn để lại một bình luận ? Mời bạn vui lòng viết bình luận tại đây.