2016‎ > ‎

Tháng 12 năm 2016

Đây là phiên bản đơn giản dành cho điện thoại. Xem phiên bản lịch tháng đầy đủ.
Số in đậm là ngày dương lịch. Số trong ngoặc là ngày âm lịch.

<< Tháng 11 (m)        |        Tháng 1/2017 (m) >>
 (3/11 - Đ) 

 (4) 

 (5)

 (6)

 (7)

 (8) 

 7 (9)

 (10) 

 (11) 

 10 12)

 11 (13)

 12 (14) 

 13 (15) 

 14 (16)  

 15 (17)


16 (18) 

 17 (19)

 18 (20)

 19 (21)

 20 (22) 

 21 (23)

 22 (24)

 23 (25)

 24 (26)

 25 (27)
    Lễ Giáng Sinh 

 26 (28) 

 27 (29)

 28 (30) 

 29 (1/12 - Đ)