Các khái niệm

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về các thuật ngữ, khái niệm thiên văn học được sử dụng trong Lịch thiên văn. Mời bạn tìm hiểu loạt bài về các khái niệm đơn giản sau đây, sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn và dễ dàng hơn trong việc quan sát.
   Về Mặt Trăng

   Về bầu trời
 Độ sáng biểu kiến
• Độ sáng tuyệt đối
   Về mùa
   Về các hành tinh
• Sự quá cảnh/đi qua của Thủy Tinh/Sao Thủy qua Mặt Trời (Mercury Transit)