Lập đông là gì?

Lập đông (立冬) là một trong 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời, lúc này Mặt Trời ở xích kinh 225°. Lập đông bắt đầu vào ngày 7 hoặc 8 tháng 11 dương lịch. Ý nghĩa của tiết Lập đông là bắt đầu mùa đông, mùa lạnh nhất của năm, động vật hoang dã bắt đầu chuẩn bị ngủ đông.

Lập đông diễn ra vào ngày nào?
Năm 2016 lúc 06 giờ 48 phút ngày 7 tháng 11.
Năm 2017 lúc 12 giờ 38 phút ngày 7 tháng 11.
Năm 2018 lúc 18 giờ 32 phút ngày 7 tháng 11.
Năm 2019 lúc 00 giờ 24 phút ngày 8 tháng 11.

Tiết Lập đông bắt đầu khi tiết Sương giáng kết thúc. Và tiết Lập đông kết thúc khi tiết Tiểu tuyết bắt đầu. Tên gọi tiết Lập đông trong tiếng Hán là 立冬 (Lìdōng), trong tiếng Nhật là 立冬 (rittō), trong tiếng Triều Tiên là 립동 (ripdong) và trong tiếng Hàn Quốc là 입동 (ipdong).

Mỗi điểm đặc biệt trên quỹ đạo Trái Đất quanh Mặt Trời cách nhau 15 độ và được gọi là tiết khí. Tiết khí có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại và được lịch của các nước Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên và Hàn Quốc sử dụng.