Trăng xanh là gì?

Trăng xanh trong bài viết này nói đến hai ý nghĩa, một là Trăng xanh của tháng và hai là Trăng xanh của mùa. Trăng xanh của tháng là lần trăng tròn thứ hai trong một tháng dương lịch, còn Trăng xanh của mùa là lần trăng tròn thứ ba trong số bốn lần trăng tròn của mùa đó. Mời bạn đọc bài viết để tìm hiểu kỹ hơn.

1. Trăng xanh của tháng
Như các bạn đã biết, một năm dương lịch có 12 tháng dương lịch, và một năm âm lịch thông thường cũng có 12 tháng âm lịch (trừ năm nhuần có 13 tháng), mỗi tháng âm lịch có một ngày rằm là ngày trăng tròn. Vậy, mỗi năm dương lịch ứng với 12 lần trăng tròn.

Tuy nhiên, do mỗi năm dương lịch dài hơn mỗi năm âm lịch 11 ngày, nên những ngày này sẽ dồn lại qua các năm, mà chính xác là sau 2,7 năm dương lịch, là sẽ có thêm một lần trăng tròn.

Thường thì Trăng xanh cách nhau 2 hoặc 3 năm mới xuất hiện lại, nhưng có khi nào hai lần Trăng xanh xuất hiện trong cùng một năm dương lịch không ? Đã từng có như vậy, đó là vào năm 1999, đã có hai trăng rằm trong tháng 1 và hai trăng rằm trong tháng 3 năm đó, tức là tháng 2 dương lịch năm 1999 không có trăng tròn. Tiếp tục hai lần Trăng xanh trong một năm dương lịch sẽ xảy ra vào tháng 1 và tháng 3 năm 2018, và tháng 1 và tháng 3 năm 2037.

Và nó cũng có quy luật, đó là cứ sau 19 năm thì tháng 2 dương lịch sẽ không có trăng tròn, và lúc đó sẽ có hai lần Trăng xanh trong cùng một năm dương lịch, xảy ra vào tháng 1 và tháng 3 dương lịch.

Như vậy tóm lại, Trăng xanh chỉ là hai lần trăng tròn xuất hiện trong cùng một tháng dương lịch, khi đó Mặt Trăng sẽ như bao lần trăng rằm khác, tức là nó sẽ không hề đổi màu thành màu xanh. Tuy đây không phải là một sự kiện thú vị để quan sát, nhưng nó là một sự kiện hiếm gặp và ít khi xảy ra hơn so với Nguyệt thực hay còn gọi là Mặt Trăng máu.

Đôi khi bạn cũng sẽ bắt gặp được Mặt Trăng có màu xanh, nhưng đó là do khói bụi hay những điều bất thường trong bầu khí quyển nơi bạn ở, chứ nó không phải là sự kiện thiên văn. • Phần trên đây được trích ra từ bài viết Tìm hiểu về Trăng xanh được đăng tải trên trang Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay. Bạn hãy truy cập vào bài viết gốc để xem đầy đủ nội dung.

2. Trăng xanh của mùa
Một mùa theo Thiên văn học phương Tây kéo dài ba tháng, bắt đầu từ ngày phân/chí kéo dài tới ngày chí/phân tiếp theo. Thí dụ như mùa xuân (hay mùa thu) sẽ bắt đầu từ ngày Xuân phân (hay Thu phân) là 21/3 (hay 21/9) và kết thúc vào ngày Hạ chí (hay Đông chí) là 21/6 (hay 21/12). Và mỗi một mùa như vậy cũng sẽ tương ứng với ba lần trăng tròn.

Tuy mỗi mùa tương ứng với ba lần trăng tròn, nhưng con số chính xác là mỗi mùa sẽ có trung bình là 3,11 lần trăng tròn, vì mỗi tuần trăng (tính từ pha trăng trước cho tới khi gặp lại pha trăng đó lần nữa, thí dụ như pha Trăng tròn tháng Ba cho tới pha Trăng tròn tháng Tư là một tuần trăng) chỉ kéo dài 29,53 ngày, tức là ngắn hơn 1/3 của mùa là khoảng 30 ngày. Nên cứ sau 2,7 năm thì sẽ có một mùa có bốn lần trăng tròn, nói cách khác, sau 2,7 năm thì sẽ có lại một lần Trăng xanh của mùa nữa.

Bạn lưu ý rằng, theo một số định nghĩa thì :
 • Đối với Trăng xanh của tháng thì lần trăng tròn thứ hai mới được gọi là trăng xanh. Thí dụ tháng 7 năm 2015 có hai lần trăng tròn, vậy lần trăng tròn thứ hai vào ngày 31/7 là Trăng xanh, chớ không phải trăng tròn ngày 2/7. 
 • Còn đối với Trăng xanh của mùa thì lần trăng tròn thứ ba trong tổng số bốn lần trăng tròn của mùa mới được gọi là trăng xanh. Thí dụ như mùa xuân năm 2016 có bốn lần trăng tròn vào ngày 23/3, 22/4, 21/5 và 20/6, thì trăng tròn ngày 21/5 mới được gọi là Trăng xanh.